Hosting dedykowany dla aplikacji w CakePHP

Hostingi dostępne na naszym rynku nie spełniają Twoich oczekiwań? Nakładają...

outsourcing programistyczny

Outsourcing CakePHP polega na przejmowaniu części lub całości zlecenia Klienta...

Serwisowanie aplikacji CakePHP

Zakupiłeś lub zamówiłeś wykonanie własnego projektu, aplikacji...

2013-08-28 ⇔ 2019-05-18

 • 100%
  POMYSŁ
 • 100.00%
  THE END

nestedList() - dzięki temu prostemu poleceniu każdą tablicę można w szybki i przyjemny sposób zamienić w listę <ul> lub <ol> mając wielowymiarową tablicę można spokojnie budować wielopoziomowe listy, używając link() masz listę z linkami lub menu lub dynamiczną mapę strony:

/*
 * w tym przypadku w zmiennej $listarray budujemy wielowymiarową tablicę,
 * tablicę która równie dobrze może być wynikiem zapytania do bazy
 */
$listarray = array(
  'jeden', 
  'dwa poziomy' => array(
    'dwa i pół',
    'dwa i trzy czwarte'
  ), 
  'trzy',
  $this->Html->link('cztery tu damy link', '#'),
  'pięć'
  );
//lista ul wykonywana jest jednym poleceniem
echo $this->Html->nestedList($listarray);

możemy jeszcze rozbudować polecenie nestedList() o dodatkowe parametry:

echo $this->Html->nestedList($listarray);
/*
 *Naszą listę można łatwo dopasować wyglądem uzywając dodatkowych parametrów,
 */
//pierwsza tablica za $listarray odpowiada za cały UL lub OL
  echo $this->Html->nestedList($listarray, array('class'=>'bullett'));
//druga tablica za $listarray odpowiada za sam LI
  echo $this->Html->nestedList($listarray, array('class'=>'bullett'), array('class'=>'blue'));
//trzeci tym razem string za $listarray odpowiada za to czy ma być to UL czy OL
  echo $this->Html->nestedList($listarray, array('class'=>'bullett'), array('class'=>'blue'), 'ol');

Prawda że proste? :)

$this->Html->nestedList($listarray, array('class'=>'bullett'))
$this->Html->nestedList($listarray, array(), array(), 'ol')
 1. jeden
 2. dwa poziomy
  1. dwa i pół
  2. dwa i trzy czwarte
 3. trzy
 4. cztery tu damy link
 5. pięć

(~BN) © cakephp.com.pl

przewiń do góry
Przetwarzanie... prosimy o cierpliwość.

Loading
(default) 12 queries took 2 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`slug` = 'cakephp-moje-przyklady' LIMIT 1110
2SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`id` IN (5, 2, 'moje Repo', 'cakephp-moje-przyklady', 7171, 'Przykłady uzycia kodu i rozwiązań w CakePHP 2+', 'Na tej stronie będę umieszczał kod po który muszę często sięgać i wklejać go w robione projekty, najczęściej poszukuję go w poprzednich pracach', '<p style=\"margin-bottom: 0cm;\">Na tej stronie będę umieszczał kod po kt&oacute;ry muszę często sięgać i wklejać go w robione projekty, najczęściej poszukuję go w poprzednich pracach co często mnie irytuje, zwłaszcza że to bardzo proste rozwiązania &ndash; ale być może skoncentrowanie ich w jednym miejscu i w formie kt&oacute;ra może przydać się początkującym CakePHP\'owcom &ndash; okaże się dla mnie doskonałym rozwiązaniem, będę starał się opisywać te kody tak aby przypadkowy poszukiwacz rozwiązań m&oacute;gł się jakoś w tym odnaleźć. Jakikolwiek podział na Widoki, Controllery czy Modele zrobię w miarę jak będzie przybywało rozwiązań i będę musiał je grupować.</p>')110
3SELECT `Article`.`id`, `Article`.`site_id`, `Article`.`showdate`, `Article`.`title`, `Article`.`active`, `Article`.`author`, `Article`.`slug`, `Article`.`hints`, `Article`.`content`, `Article`.`code`, `Article`.`idea`, `Article`.`database`, `Article`.`boulid`, `Article`.`backend`, `Article`.`frontend`, `Article`.`layout`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` ON (`Article`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Article`.`slug` = 'this-Html-nestedList-w-CakePHP-co-za-wygoda' AND `Article`.`site_id` = 5 AND `Article`.`active` = 1 ORDER BY `created` DESC111
4SELECT `Photo`.`id`, `ArticlesPhoto`.`photo_id`, `ArticlesPhoto`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`photos` AS `Photo` JOIN `sql_cakephp`.`articles_photos` AS `ArticlesPhoto` ON (`ArticlesPhoto`.`article_id` = 180 AND `ArticlesPhoto`.`photo_id` = `Photo`.`id`) 110
5SELECT `Addfile`.`id`, `Addfile`.`title`, `Addfile`.`name`, `Addfile`.`hints`, `Addfile`.`size`, `Addfile`.`type`, `AddfilesArticle`.`addfile_id`, `AddfilesArticle`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`addfiles` AS `Addfile` JOIN `sql_cakephp`.`addfiles_articles` AS `AddfilesArticle` ON (`AddfilesArticle`.`article_id` = 180 AND `AddfilesArticle`.`addfile_id` = `Addfile`.`id`) 000
6SELECT `Article`.`slug`, `Article`.`title`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`slug` FROM `sql_cakephp`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` ON (`Article`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Article`.`site_id` = 5 AND `Article`.`active` = 1 ORDER BY `created` ASC440
7SELECT `Article`.`id`, `Article`.`site_id`, `Article`.`showdate`, `Article`.`title`, `Article`.`active`, `Article`.`author`, `Article`.`slug`, `Article`.`hints`, `Article`.`content`, `Article`.`code`, `Article`.`idea`, `Article`.`database`, `Article`.`boulid`, `Article`.`backend`, `Article`.`frontend`, `Article`.`layout`, `Article`.`created`, `Article`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`type`, `Site`.`name`, `Site`.`slug`, `Site`.`hints`, `Site`.`title`, `Site`.`desc`, `Site`.`info` FROM `sql_cakephp`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` ON (`Article`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `site_id` = 3 AND `active` = 1 ORDER BY rand() ASC LIMIT 3331
8SELECT `Photo`.`id`, `ArticlesPhoto`.`photo_id`, `ArticlesPhoto`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`photos` AS `Photo` JOIN `sql_cakephp`.`articles_photos` AS `ArticlesPhoto` ON (`ArticlesPhoto`.`article_id` IN (184, 172, 174) AND `ArticlesPhoto`.`photo_id` = `Photo`.`id`) 330
9SELECT `Addfile`.`id`, `Addfile`.`title`, `Addfile`.`name`, `Addfile`.`hints`, `Addfile`.`size`, `Addfile`.`type`, `AddfilesArticle`.`addfile_id`, `AddfilesArticle`.`article_id` FROM `sql_cakephp`.`addfiles` AS `Addfile` JOIN `sql_cakephp`.`addfiles_articles` AS `AddfilesArticle` ON (`AddfilesArticle`.`article_id` IN (184, 172, 174) AND `AddfilesArticle`.`addfile_id` = `Addfile`.`id`) 000
10UPDATE `sql_cakephp`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` ON (`Article`.`site_id` = `Site`.`id`) SET `Article`.`hints` = Article.hints + 1 WHERE `Article`.`id` = 180110
11SELECT `Site`.`name`, `Site`.`slug` FROM `sql_cakephp`.`sites` AS `Site` WHERE 1 = 1660
12SELECT `Sitesetting`.`id`, `Sitesetting`.`top`, `Sitesetting`.`place`, `Sitesetting`.`adress`, `Sitesetting`.`worktime`, `Sitesetting`.`phone`, `Sitesetting`.`mobile`, `Sitesetting`.`email`, `Sitesetting`.`regon`, `Sitesetting`.`licencja`, `Sitesetting`.`nip` FROM `sql_cakephp`.`sitesettings` AS `Sitesetting` WHERE 1 = 1 LIMIT 1110